S. 4-1396 Dossierfiche K. 52-2093

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid
Regering H. Van Rompuy I  

strafsanctie
milieubescherming
Europees Agentschap voor chemische stoffen
handelsnorm
productienorm
administratieve sanctie
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
duurzame ontwikkeling
volksgezondheid
chemisch product
verordening (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2093/1 Wetsontwerp 2/7/2009
K. 52-2093/2 Bijlage 2/7/2009
K. 52-2093/3 Verslag namens de commissie 9/7/2009
K. 52-2093/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2009
K. 52-2093/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2009
4-1396/1 4-1396/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2009
4-1396/2 4-1396/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-1396/3 4-1396/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/7/2009   Indiening Doc. K. 52-2093/1
8/7/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2093/3
9/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 13-18
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 108, p. 29
Doc. K. 52-2093/5
9/7/2009   Aanneming zonder amendering
9/7/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/19 4-82/19 (PDF)
9/7/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/19 4-82/19 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1396/1 4-1396/1 (PDF)
13/7/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1396/3 4-1396/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2009   Verzending naar commissie
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
14/7/2009   Bespreking
14/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
14/7/2009   Aanneming zonder amendering
14/7/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1396/2 4-1396/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/9/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/10/2009   Bekendmaking (68202-68206)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2009 5 15/7/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2009 20 28/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/9/2009 19/10/2009 , blz 68202-68206

Kruispuntbank van de wetgeving