S. 4-1394 Dossierfiche K. 52-2062

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten
Regering H. Van Rompuy I  

beroepskwalificatie
witwassen van geld
toegang tot het beroepsleven
tussenhandelaar
beroep in het bankwezen
bemiddelaar
financieel beroep
verzekeringsberoep
bankactiviteit
beleggingsmaatschappij
verzekering
Financial Services and Markets Authority
beroepsorganisatie
herverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2062/1 Wetsontwerp 18/6/2009
K. 52-2062/2 Amendementen 1/7/2009
K. 52-2062/3 Verslag namens de commissie 6/7/2009
K. 52-2062/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2009
K. 52-2062/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2009
4-1394/1 4-1394/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2009
4-1394/2 4-1394/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-1394/3 4-1394/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2062/1
6/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw franstalig opschrift) Doc. K. 52-2062/3
9/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 3-4
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-13/o29)
Integraal verslag nr. 108, p. 27
Doc. K. 52-2062/5
9/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1394/1 4-1394/1 (PDF)
10/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-4/o12) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1394/3 4-1394/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2009   Verzending naar commissie
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
14/7/2009   Bespreking
14/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/7/2009   Aanneming zonder amendering
14/7/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1394/2 4-1394/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2009   Bekendmaking (61344-61347)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2009 15 20/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/7/2009 60 14/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2009 8/9/2009 , blz 61344-61347

Kruispuntbank van de wetgeving