S. 4-1387 Dossierfiche K. 52-1997

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister
Regering H. Van Rompuy I  

voorlopige hechtenis
strafblad
kinderbescherming
gemeente
tenuitvoerlegging van het vonnis
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privé-leven
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1997/1 Wetsontwerp 19/5/2009
K. 52-1997/2 Amendementen 24/6/2009
K. 52-1997/3 Verslag namens de commissie 25/6/2009
K. 52-1997/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/6/2009
K. 52-1997/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 25/6/2009
K. 52-1997/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1387/2 4-1387/2 (PDF) Amendementen 5/7/2009
4-1387/1 4-1387/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 6/7/2009
4-1387/3 4-1387/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1387/4 4-1387/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 8/7/2009
4-1387/5 4-1387/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/5/2009   Indiening Doc. K. 52-1997/1
25/6/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw nederlandstalig opschrift Doc. K. 52-1997/3
25/6/2009   Agenda
Integraal verslag nr. 104, p. 45-50
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 105, p. 7-24
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 75-76
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-15/o35)
Integraal verslag nr. 106, p. 76
Doc. K. 52-1997/6
2/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
18/6/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/17 4-82/17 (PDF)
18/6/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/17 4-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1387/1 4-1387/1 (PDF)
6/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o20) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1387/5 4-1387/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/7/2009   Verzending naar commissie
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Niet behandeld
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1387/3 4-1387/3 (PDF)
8/7/2009   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1387/4 4-1387/4 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/2009   Bekendmaking (58837-58844)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 5 8/7/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/7/2009 20 21/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2009 27/8/2009 , blz 58837-58844

Kruispuntbank van de wetgeving