S. 4-1386 Dossierfiche K. 52-2037

Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen
Regering H. Van Rompuy I  

aardolie-industrie
nationale uitvoeringsmaatregel
biobrandstof
aardolieproduct
vervangende brandstof
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2037/1 Wetsontwerp 9/6/2009
K. 52-2037/2 Erratum 17/6/2009
K. 52-2037/3 Amendementen 23/6/2009
K. 52-2037/4 Verslag namens de commissie 25/6/2009
K. 52-2037/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/6/2009
K. 52-2037/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1386/1 4-1386/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2037/1
25/6/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2037/4
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 72-88
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 73-74
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o36)
Integraal verslag nr. 106, p. 74
Doc. K. 52-2037/6
2/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
18/6/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/17 4-82/17 (PDF)
18/6/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/17 4-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/7/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1386/1 4-1386/1 (PDF)
9/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2009   Bekendmaking (51920-51924)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 5 8/7/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/7/2009 0 8/7/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/7/2009 3/8/2009 , blz 51920-51924

Kruispuntbank van de wetgeving