S. 4-1380 Dossierfiche K. 52-2126

Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
Philippe Mahoux    Francis Delpérée   

jurisdictiebevoegdheid
niet-beroepsmagistraat
strafprocedure
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1380/1 4-1380/1 (PDF) Herziening van de grondwet 6/7/2009
4-1380/2 4-1380/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2009
4-1380/3 4-1380/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2009
K. 52-2126/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/7/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2009   Indiening Doc. 4-1380/1 4-1380/1 (PDF)
6/7/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/7/2009   Verzending naar commissie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
9/7/2009   Bespreking
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
9/7/2009   Aanneming zonder amendering
9/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1380/2 4-1380/2 (PDF)
9/7/2009   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1380/3 4-1380/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2126/1
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/7/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving