S. 4-1378 Dossierfiche                  

Evaluatierapport "10 jaar politiehervorming"
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politie
projectevaluatie

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/6/2009   Indiening
30/6/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/6/2009   Verzending naar commissie
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
30/6/2009   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt,
minister van Binnenlandse Zaken
30/6/2009   Uiteenzetting
door de heer Willy Bruggeman, voorzitter van de Federale Politieraad
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Liliane Lemauvais, secretaris-generaal van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Philip Van Hamme, voorzitter van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Jan Schonkeren, voorzitter van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Eddy Lebon, secretaris-generaal van het Syndicaat van de Belgische Politie
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe Lambert, voorzitter van de Nationale Unie van Openbare Diensten
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Jef GabriŽls, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
28/10/2009   Hoorzitting met de heer Jacques Gobert, voorzitter van #il'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl#i
28/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Hildegard Schmidt, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw
28/10/2009   Gedachtewisseling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/6/2009, 28/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving