S. 4-1377 Dossierfiche K. 52-2108

Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Hugo Vandenberghe    Francis Delpérée    Tony Van Parys    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Philippe Mahoux    Pol Van Den Driessche    Martine Taelman   

erkenning van diploma's
onderwijshervorming
toegang tot het beroepsleven
rechterlijk beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1377/1 4-1377/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/7/2009
4-1377/2 4-1377/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1377/3 4-1377/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/7/2009
4-1377/4 4-1377/4 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 9/7/2009
4-1377/5 4-1377/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 9/7/2009
K. 52-2108/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/2009
K. 52-2108/2 Verslag namens de commissie 2/10/2009
K. 52-2108/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/10/2009
K. 52-2108/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/2009
K. 52-2108/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 15/10/2009
4-1377/6 4-1377/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 16/10/2009
4-1377/7 4-1377/7 (PDF) Amendementen 22/10/2009
4-1377/8 4-1377/8 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/2009
4-1377/9 4-1377/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/11/2009
4-1377/10 4-1377/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/11/2009
K. 52-2108/6 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 20/11/2009
K. 52-2108/7 Amendement 9/12/2009
K. 52-2108/8 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2108/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2009   Indiening Doc. 4-1377/1 4-1377/1 (PDF)
2/7/2009   Inoverwegingneming
2/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1377/3 4-1377/3 (PDF)
9/7/2009   Terugzending naar commissie: Justitie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o11) Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/7/2009   Verzending naar commissie
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Niet behandeld
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1377/2 4-1377/2 (PDF)
9/7/2009   Terugzending naar commissie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
9/7/2009   Bespreking
9/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
9/7/2009   Aanneming na amendering
9/7/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1377/4 4-1377/4 (PDF)
9/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1377/5 4-1377/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2108/1
2/10/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2107/2
15/10/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 116, p. 1-2
15/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 345
15/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 2-3
15/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 117, p. 40
Doc. K. 52-2108/5
15/10/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
16/10/2009   Overzending Doc. 4-1377/6 4-1377/6 (PDF)
16/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
22/10/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Doc. 4-1377/10 4-1377/10 (PDF)
16/10/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
28/10/2009   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
17/11/2009   Aanneming na amendering
17/11/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1377/8 4-1377/8 (PDF)
17/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1377/9 4-1377/9 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
19/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2108/6
16/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2107/8
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 18-19
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-14/o0)
Integraal verslag nr. 134, p. 203-204
Doc. K. 52-2108/9
22/12/2009   Aanneming zonder amendering
22/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2010   Bekendmaking (2004-2005)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/7/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/7/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/10/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/10/2009, 17/11/2009
[K4] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 18/1/2010 , blz 2004-2005

Kruispuntbank van de wetgeving