S. 4-1375 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs
Pol Van Den Driessche    Els Schelfhout   

belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
onderwijskosten
hoger onderwijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1375/1 4-1375/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/6/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2009   Indiening Doc. 4-1375/1 4-1375/1 (PDF)
2/7/2009   Inoverwegingneming
2/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/7/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving