S. 4-1364 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat
André Van Nieuwkerke    Tony Van Parys    Olga Zrihen   

reglement van het parlement
Eerste Kamer
contract
voorzitter van het Parlement
quaestor
bevoegdheid van het Parlement
contractuele aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1364/1 4-1364/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/6/2009
4-1364/2 4-1364/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 29/10/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/6/2009   Indiening Doc. 4-1364/1 4-1364/1 (PDF)
25/6/2009   Inoverwegingneming
25/6/2009   Verzending naar Bureau
5/11/2009   Inschrijving op agenda
12/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
  Behandeling in Bureau
25/6/2009   Verzending naar Bureau
29/10/2009   Inschrijving op agenda
29/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
29/10/2009   Bespreking
Algemene bespreking
29/10/2009   Artikelsgewijze bespreking
29/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+15/-0/o0)
29/10/2009   Aanneming zonder amendering
29/10/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1364/2 4-1364/2 (PDF)
12/11/2009   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 12/11/2009
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/11/2009
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 29/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving