S. 4-1359 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Nahima Lanjri   

vrijwilligerswerk
werkloosheidsverzekering
Belgen in het buitenland
ontwikkelingshulp
Europees vrijwilligerswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1359/1 4-1359/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/6/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2009   Indiening Doc. 4-1359/1 4-1359/1 (PDF)
18/6/2009   Inoverwegingneming
18/6/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/6/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving