S. 4-1355 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest
Olga Zrihen    Philippe Mahoux   

Birma/Myanmar
rechten van de verdediging
politieke oppositie
andersdenkende
gevangenisstraf
motie van het Parlement
rechten van de mens
militair bewind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1355/1 4-1355/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/6/2009
4-1355/2 4-1355/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2009   Indiening Doc. 4-1355/1 4-1355/1 (PDF)
18/6/2009   Inoverwegingneming
18/6/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/6/2009   Verzending naar commissie
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
10/11/2009   Bespreking
10/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/11/2009   Aanneming zonder amendering
10/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1355/2 4-1355/2 (PDF)
19/11/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister en aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving