S. 4-1354 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen
Berni Collas    François Roelants du Vivier   

taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
aanstellingsexamen
aanwerving
SELOR
ambtenaar
ministerie
personeel in diplomatieke dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1354/1 4-1354/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/6/2009
4-1354/2 4-1354/2 (PDF) Amendementen 20/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2009   Indiening Doc. 4-1354/1 4-1354/1 (PDF)
25/6/2009   Inoverwegingneming
25/6/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/7/2009   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/2/2010   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/6/2009   Verzending naar commissie
9/7/2009   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2009   Verzending naar een andere commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
10/12/2009   Inleidende uiteenzetting door Berni Collas,
indiener van het wetsvoorstel
10/12/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
10/12/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/12/2009