S. 4-1352 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ
Olga Zrihen    Philippe Mahoux   

sociale clausule
Internationale Arbeidsorganisatie
vakbondsvrijheid
ontwikkelingshulp
bilaterale betrekking
kinderarbeid
slavernij
arbeidsvoorwaarden
gelijke behandeling van man en vrouw
internationale handel
migratiebeleid
internationale financiŽn
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1352/1 4-1352/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/6/2009
4-1352/2 4-1352/2 (PDF) Amendementen 10/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2009   Indiening Doc. 4-1352/1 4-1352/1 (PDF)
11/6/2009   Inoverwegingneming
11/6/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/6/2009   Verzending naar commissie
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur, Elke Tindemans
10/11/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving