S. 4-1351 Dossierfiche K. 52-1967

Ontwerp van programmawet
Regering H. Van Rompuy I  

werkgelegenheidsbevordering
overtreding
vervoerbeleid
eenoudergezin
minimumbestaansinkomen
besluitvormend orgaan (EU)
begrotingsfonds
werkloosheidsbestrijding
administratieve sanctie
geldboete
vergrijzing van de bevolking
overtreding van het verkeersreglement
luchthaven
overheidsapparaat
rijksbegroting
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
gereduceerde prijs
boekhouding
laag inkomen
organisatie van het vervoer
OMNIO
non-profitsector
sociale bijdrage
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
beslechting van geschillen
OCMW
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
ambtenaar
medische diagnose
officiŽle statistiek
remgeld
nationale boekhouding
elektrische energie
energieprijs
ziekteverzekering
elektrische industrie
burgerluchtvaart
vervoersstatistiek
Maribel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
luchtverkeer
varend en vliegend personeel
vervoersplanning
economische planning
klinische biologie
luchtrecht
werkgever
normalisatie
strafrechtelijke procedure
koopvaardijvloot
recht om voor het gerecht te treden
Skeyes
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
financiering
gehandicapte
pensioenregeling
BTW
doorgeven van informatie
elektriciteitsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
algemene kosten
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
ondernemingsdirecteur
begrotingscontrole
fonds voor bestaanszekerheid
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1967/1 Wetsontwerp 4/5/2009
K. 52-1967/2 Amendement ingediend in de commissie 11/5/2009
K. 52-1967/3 Amendementen ingediend in de commissie 12/5/2009
K. 52-1967/4 Amendement ingediend in de commissie 13/5/2009
K. 52-1967/6 Verslag namens de commissie 20/5/2009
K. 52-1967/7 Verslag namens de commissie 20/5/2009
K. 52-1967/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 26/5/2009
K. 52-1967/8 Verslag namens de commissie 29/5/2009
K. 52-1967/9 Aanvullend verslag namens de commissie 2/6/2009
K. 52-1967/10 Tekst aangenomen door de commissies 2/6/2009
K. 52-1967/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/6/2009
4-1351/1 4-1351/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/6/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/5/2009   Indiening Doc. K. 52-1967/1
2/6/2009   Aanneming in de commissies (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1967/10
4/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 64-76
4/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-17/o30)
Integraal verslag nr. 101, p. 87
Doc. K. 52-1967/11
4/6/2009   Aanneming na amendering door commissie
7/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/14 4-82/14 (PDF)
7/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/14 4-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/6/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/6/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1351/1 4-1351/1 (PDF)
11/6/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2009   Bekendmaking (43977-43988)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/6/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/6/2009 5 10/6/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/6/2009 0 10/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2009 26/6/2009 , blz 43977-43988

Kruispuntbank van de wetgeving