S. 4-1350 Dossierfiche K. 52-1856

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft
Jef Van den Bergh   François Bellot   Valérie De Bue   Jenne De Potter   David Lavaux   Ludo Van Campenhout   Bruno Van Grootenbrulle   Josy Arens   Roel Deseyn  

alcoholisme
overtreding van het verkeersreglement
rijbewijs
verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1856/1 Wetsvoorstel 5/3/2009
K. 52-1856/2 Addendum 24/3/2009
K. 52-1856/3 Advies van de Raad van State 5/5/2009
K. 52-1856/4 Amendementen 6/5/2009
K. 52-1856/5 Amendementen 13/5/2009
K. 52-1856/6 Verslag namens de commissie 25/5/2009
K. 52-1856/7 Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2009
K. 52-1856/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 4/6/2009
K. 52-1856/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/6/2009
4-1350/1 4-1350/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 23/6/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/3/2009   Indiening Doc. K. 52-1856/1
5/3/2009   Inoverwegingneming
27/3/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 92 Bijlage 02/04/20096, p. 9
5/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1856/3
25/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1856/6
4/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 31-50 + p. 83
4/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o5)
Integraal verslag nr. 101, p. 83-84
Doc. K. 52-1856/9
4/6/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/6/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/6/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1350/1 4-1350/1 (PDF)
23/6/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/9/2009   Bekendmaking (62183-62185)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/6/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/6/2009 15 22/6/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/6/2009 0 22/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2009 15/9/2009 , blz 62183-62185

Kruispuntbank van de wetgeving