S. 4-1348 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken
Richard Fournaux    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Brotchi    Alain Courtois   

automobiel
volksgezondheid
kind
minderjarigheid
tabak
nicotineverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1348/1 4-1348/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/5/2009
4-1348/2 4-1348/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2009   Indiening Doc. 4-1348/1 4-1348/1 (PDF)
11/6/2009   Inoverwegingneming
11/6/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/6/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Bespreking
24/6/2009   Interne adviesaanvraag: Sociale Aangelegenheden
24/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
24/6/2009   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Niet behandeld
  Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
24/6/2009   Verzending naar commissie voor advies
20/10/2009   Inschrijving op agenda
20/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/10/2009   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Hoorzitting met de heer Luc Van Auloos, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, vertegenwoordiger van het College van Procureurs-generaal
10/11/2009   Hoorzitting met de heer Geert Verheyen, adjunct-directeur, Directie van de Verkeerspolitie
10/11/2009   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een adviesa
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Uitbrengen advies
Het advies is aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 4-1348/1 4-1348/1 (PDF)
24/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1348/2 4-1348/2 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/6/2009
Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/10/2009, 10/11/2009, 24/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving