S. 4-1346 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen
Marc Elsen    Anne Delvaux   

loonkosten
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding
sociale bijdrage
laag loon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1346/1 4-1346/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2009   Indiening Doc. 4-1346/1 4-1346/1 (PDF)
11/6/2009   Inoverwegingneming
11/6/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/6/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving