S. 4-1344 Dossierfiche K. 52-1937

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof
Pierre Lano   Bart Tommelein  

parlementair toezicht
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
rekening
begroting
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1937/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 3/4/2009
K. 52-1937/2 Amendement 22/4/2009
K. 52-1937/3 Verslag namens de commissie 11/5/2009
K. 52-1937/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/5/2009
K. 52-1937/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/5/2009
4-1344/1 4-1344/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 29/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K3] Behandeling door Kamer
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit (Kamer) Doc. K. 52-1937/1
11/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1936/2
28/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 58-59
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 117
Doc. K. 52-1937/5
28/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
29/5/2009   Overzending Doc. 4-1344/1 4-1344/1 (PDF)
29/5/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/5/2009   Verzending naar commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/5/2009
[S4] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving