S. 4-1343 Dossierfiche K. 52-2003

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis
Regering H. Van Rompuy I  

sociale uitkering
zelfstandig beroep
sociale dialoog
arbeidsduur
arbeidscontract
conjuncturele werkloosheid
verlet
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
werknemer
faillissement
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding
onderneming in moeilijkheden
anticrisisplan
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
economische recessie
arbeidstijdverkorting
sociale partner

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2003/1 Wetsontwerp 20/5/2009
K. 52-2003/2 Amendementen 26/5/2009
K. 52-2003/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2009
K. 52-2003/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 28/5/2009
K. 52-2003/7 Tekst aangenomen door de commissies 28/5/2009
K. 52-2003/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/5/2009
4-1343/1 4-1343/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/6/2009
K. 52-2003/3 Verslag namens de commissie 4/6/2009
K. 52-2003/6 Aanvullend verslag namens de commissie 4/6/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/5/2009   Indiening Doc. K. 52-2003/1
26/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2003/3
28/5/2009   Verzending van een amendement naar commissie
Integraal verslag nr. 100, p. 1-5
28/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2003/6
28/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 63-106 + p. 114-1115
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o34)
Integraal verslag nr. 100, p. 115-117
Doc. K. 52-2003/8
28/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
28/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/16 4-82/16 (PDF)
28/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/16 4-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/5/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/6/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1343/1 4-1343/1 (PDF)
4/6/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/2009   Bekendmaking (43728-43736)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/5/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/5/2009 5 3/6/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/5/2009 0 3/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2009 25/6/2009 , blz 43728-43736

Kruispuntbank van de wetgeving