S. 4-1342 Dossierfiche K. 52-1633

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
Servais Verherstraeten   Sonja Becq   Mia De Schamphelaere   Katharina Schryvers   Raf Terwingen   Liesbeth Van der Auwera  

erfenis
bankdeposito
overdrachtsbelasting
erfrecht
burgerlijk recht
geregistreerd samenwonen
weduwschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1633/1 Wetsvoorstel 2/12/2008
K. 52-1633/2 Amendementen 11/2/2009
K. 52-1633/3 Amendementen 1/4/2009
K. 52-1633/4 Amendementen 21/4/2009
K. 52-1633/5 Amendementen 6/5/2009
K. 52-1633/6 Amendementen 11/5/2009
K. 52-1633/7 Verslag namens de commissie 18/5/2009
K. 52-1633/8 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2009
K. 52-1633/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/5/2009
4-1342/1 4-1342/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/6/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/12/2008   Indiening Doc. K. 52-1633/1
11/12/2008   Inoverwegingneming
18/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1633/7
28/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 59-62
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 113
Doc. K. 52-1633/9
28/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/5/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/6/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1342/1 4-1342/1 (PDF)
16/6/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
21/8/2009   Bekendmaking (56065-56066)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/5/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/5/2009 15 15/6/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/5/2009 0 15/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/6/2009 21/8/2009 , blz 56065-56066

Kruispuntbank van de wetgeving