S. 4-1340 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen
Christine Defraigne   

geweld op school
misdaad tegen de personen
strafsanctie
verzwarende omstandigheid
jongere
geweld
kind
minderjarigheid
lichamelijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1340/1 4-1340/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/5/2009   Indiening Doc. 4-1340/1 4-1340/1 (PDF)
28/5/2009   Inoverwegingneming
28/5/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd