S. 4-1337 Dossierfiche K. 52-2078

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep
Francis Delpérée   

hogere rechtspraak
rechter
toegang tot het beroepsleven
notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1337/1 4-1337/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/5/2009
4-1337/2 4-1337/2 (PDF) Amendementen 17/6/2009
4-1337/3 4-1337/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2009
4-1337/4 4-1337/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/6/2009
K. 52-2078/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/6/2009
K. 52-2078/2 Verslag namens de commissie 11/1/2010
K. 52-2078/3 Tekst verbeterd door de commissie 11/1/2010
K. 52-2078/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/5/2009   Indiening Doc. 4-1337/1 4-1337/1 (PDF)
28/5/2009   Inoverwegingneming
28/5/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o4) Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/5/2009   Verzending naar commissie
17/6/2009   Inschrijving op agenda
17/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
17/6/2009   Bespreking
17/6/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/6/2009   Aanneming na amendering
17/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1337/3 4-1337/3 (PDF)
17/6/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1337/4 4-1337/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/6/2009   Overzending Doc. K. 52-2078/1
11/1/2010   Aanneming in commissie (Verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2078/2
21/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 137, p. 61-63
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-46/o1)
Integraal verslag nr. 137, p. 68-69
Doc. K. 52-2078/4
21/1/2010   Aanneming zonder amendering
21/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2010   Bekendmaking (12493)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/6/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/1/2010 22/2/2010 , blz 12493

Kruispuntbank van de wetgeving