S. 4-1330 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan
Margriet Hermans    Sabine de Bethune    FranÁois Roelants du Vivier    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman    Patrik Vankrunkelsven    Olga Zrihen   

politieke participatie
rechten van de vrouw
sociale participatie
discriminatie op grond van geslacht
Afghanistan
motie van het Parlement
rechten van de mens
positie van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1330/1 4-1330/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2009   Indiening Doc. 4-1330/1 4-1330/1 (PDF)
28/5/2009   Inoverwegingneming
28/5/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving