S. 4-1329 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering
Sabine de Bethune    Els Schelfhout   

sociale norm
milieunorm
vrije concurrentie
motie van het Parlement
Internationale Arbeidsorganisatie
duurzame ontwikkeling
globalisering
arbeidsvoorwaarden
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking
bedrijfsbeheer
OESO
achteruitgang van het milieu
sociale ongelijkheid
herverdeling van het inkomen
sociale rechten
rechten van de mens
ontwikkelingshulp
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1329/1 4-1329/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2009   Indiening Doc. 4-1329/1 4-1329/1 (PDF)
28/5/2009   Inoverwegingneming
28/5/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/5/2009   Verzending naar commissie
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur, Elke Tindemans
10/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving