S. 4-1326 Dossierfiche K. 52-1951

Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen
Regering H. Van Rompuy I  

fusie van ondernemingen
nationale uitvoeringsmaatregel
participatie van de werknemers
vertrouwelijkheid
buitenlandse onderneming
ontslag
vakbondsvertegenwoordiger
raadpleging van de werknemers
personeelsvertegenwoordiging
kapitaalvennootschap
collectieve arbeidsovereenkomst
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1951/1 Wetsontwerp 24/4/2009
K. 52-1951/2 Verslag namens de commissie 14/5/2009
K. 52-1951/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/5/2009
K. 52-1951/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/2009
4-1326/1 4-1326/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/5/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/4/2009   Indiening Doc. K. 52-1951/1
14/5/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1951/2
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 86-87
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 94
Doc. K. 52-1951/4
14/5/2009   Aanneming zonder amendering
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/5/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/5/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1326/1 4-1326/1 (PDF)
21/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2009   Bekendmaking (51223-51226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/5/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/5/2009 5 20/5/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/5/2009 0 20/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2009 29/7/2009 , blz 51223-51226

Kruispuntbank van de wetgeving