S. 4-1320 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 171/1 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de handhaving van een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voor bedrijfsleiders van ondernemingen die overheidssteun hebben gekregen
Patrik Vankrunkelsven   

overheidssteun
arbeidsbezoldiging
niet in loondienst verkregen inkomen
ontslagpremie
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
ondernemingsdirecteur
buitengewone belasting
onderneming in moeilijkheden
kredietinstelling
loon
leiding van een onderneming
steun aan ondernemingen
loonpremie
bank
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1320/1 4-1320/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/5/2009   Indiening Doc. 4-1320/1 4-1320/1 (PDF)
14/5/2009   Inoverwegingneming
14/5/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving