S. 4-1314 Dossierfiche K. 52-1916

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
raad van bestuur
overheidsbedrijf
ondernemingsdirecteur
geldboete
onverenigbaarheid
leiding van een onderneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1916/1 Wetsontwerp 26/3/2009
K. 52-1916/2 Amendement 22/4/2009
K. 52-1916/3 Verslag namens de commissie 30/4/2009
K. 52-1916/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2009
K. 52-1916/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/5/2009
4-1314/1 4-1314/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/5/2009
4-1314/2 4-1314/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/2009
4-1314/3 4-1314/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/5/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/3/2009   Indiening Doc. K. 52-1916/1
30/4/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1916/3
7/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 39-40
7/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o39)
Integraal verslag nr. 96, p. 71-72
Doc. K. 52-1916/5
7/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
7/5/2009   Beslissing POC
uitgesteld
Doc. 4-82/14 4-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/5/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/5/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1314/1 4-1314/1 (PDF)
12/5/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2009   Inschrijving op agenda
14/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o7) Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
Doc. 4-1314/3 4-1314/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/5/2009   Verzending naar commissie
13/5/2009   Inschrijving op agenda
13/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
13/5/2009   Bespreking
13/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
13/5/2009   Aanneming zonder amendering
13/5/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1314/2 4-1314/2 (PDF)
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2009   Bekendmaking (40304-40305)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/5/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/5/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/5/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/5/2009 15 25/5/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/5/2009 60 13/7/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2009 8/6/2009 , blz 40304-40305

Kruispuntbank van de wetgeving