S. 4-1312 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de "papieren" versies van jaarverslagen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven, parastatalen, intercommunales en andere openbare besturen te beperken
Alain Destexhe   

verslag over de werkzaamheden
elektronisch document
papier
motie van het Parlement
instelling van openbaar nut
internet
overheidsbedrijf
overheidsadministratie
bestrijding van verspilling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1312/1 4-1312/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/5/2009   Indiening Doc. 4-1312/1 4-1312/1 (PDF)
7/5/2009   Inoverwegingneming
7/5/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving