S. 4-1301 Dossierfiche                  

Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het Internationaal Strafhof in te voegen
Francis Delpťrťe   

Internationaal Strafhof
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1301/1 4-1301/1 (PDF) Herziening van de grondwet 30/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2009   Indiening Doc. 4-1301/1 4-1301/1 (PDF)
30/4/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving