S. 4-1300 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren
Joris Van Hauthem    Nele Jansegers    Yves Buysse   

administratief toezicht
plaatselijke overheid
OCMW
ziekenhuis
beroep tot nietigverklaring
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
personeel op contractbasis
gemeentepolitie
taalgebruik
regionaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1300/1 4-1300/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 30/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2009   Indiening Doc. 4-1300/1 4-1300/1 (PDF)
7/5/2009   Inoverwegingneming
7/5/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving