S. 4-1294 Dossierfiche K. 52-1891

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft
Sofie Staelraeve   Josy Arens   Leen Dierick   Jacqueline Galant   Eric Thiébaut  

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
ziekte
politiek asiel
dokter
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1891/1 Wetsvoorstel 18/3/2009
K. 52-1891/2 Verslag namens de commissie 9/4/2009
K. 52-1891/3 Tekst verbeterd door de commissie 9/4/2009
K. 52-1891/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2009
4-1294/1 4-1294/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/5/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/3/2009   Indiening Doc. K. 52-1891/1
19/3/2009   Inoverwegingneming
19/3/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 89, p. 93
9/4/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1891/2
29/4/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 96-97
29/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-12/o0)
Integraal verslag nr. 94, p. 105-106
Doc. K. 52-1891/4
29/4/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/5/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1294/1 4-1294/1 (PDF)
16/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2009   Bekendmaking (51779)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/4/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2009 15 15/5/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/5/2009 0 15/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/6/2009 3/8/2009 , blz 51779

Kruispuntbank van de wetgeving