S. 4-1293 Dossierfiche K. 52-2016

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005
Regering H. Van Rompuy I  

terrorisme
ratificatie van een overeenkomst
VN-conventie
kernongeval
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1293/1 4-1293/1 (PDF) Wetsontwerp 29/4/2009
4-1293/2 4-1293/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
K. 52-2016/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2009
K. 52-2016/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2009   Indiening Doc. 4-1293/1 4-1293/1 (PDF)
29/4/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/4/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1293/2 4-1293/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-2016/1
9/6/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 52-53
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o23)
Integraal verslag nr. 105, p. 49
Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
Doc. K. 52-2016/2
25/6/2009   Aanneming zonder amendering
25/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/9/2009   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2009   Bekendmaking (70683-70700)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/5/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/9/2009 30/10/2009 , blz 70683-70700

Kruispuntbank van de wetgeving