S. 4-1289 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft
Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

overdrachtsbelasting
erfrecht
erfenis
eigendom van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1289/1 4-1289/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/4/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2009   Indiening Doc. 4-1289/1 4-1289/1 (PDF)
30/4/2009   Inoverwegingneming
30/4/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/4/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/5/2009   Bespreking
7/10/2009   Inschrijving op agenda
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe De Page, professor aan de ULB
7/10/2009   Gedachtewisseling
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Regeling der werkzaamheden
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/5/2009, 7/10/2009, 9/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving