S. 4-1286 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

zetelverdeling
taalgebruik
regionaal parlement
Waals Gewest
kiesrecht
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1286/1 4-1286/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2009
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
3/4/2009   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
14/5/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-9/o5) Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/5/2009   Verzending naar commissie
14/5/2009   Inschrijving op agenda
14/5/2009   Regeling der werkzaamheden
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Pol Van Den Driessche
26/5/2009   Beslissing
De commissie besluit haar werkzaamheden voort te zetten vanaf de week na de verkiezingen van 7 juni 2009
18/6/2009   Inschrijving op agenda
18/6/2009   Aanneming voorstel geen gemotiveerd advies uit te brengen
Het voorstel om geen gemotiveerd advies uit te brengen is aangenomen met 10 tegen 2 stemmen
18/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1286/1 4-1286/1 (PDF)
25/6/2009   Uitbrengen gemotiveerd advies
25/6/2009   Mededeling aan bestemmeling
eerste minister, voorzitter Waals Parlement, voorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers
25/6/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/6/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/5/2009, 26/5/2009, 18/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving