S. 4-1285 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft
Yves Buysse    Nele Jansegers    Anke Van dermeersch   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
familiemigratie
fraude
illegale migratie
geregistreerd samenwonen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1285/1 4-1285/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/4/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2009   Indiening Doc. 4-1285/1 4-1285/1 (PDF)
23/4/2009   Inoverwegingneming
23/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving