S. 4-1279 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen
Margriet Hermans   

financiering van een verkiezing
verkiezingspropaganda
radiouitzending
audiovisueel programma
televisie
partijfinanciering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1279/1 4-1279/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2009   Indiening Doc. 4-1279/1 4-1279/1 (PDF)
23/4/2009   Inoverwegingneming
23/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving