S. 4-1278 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen
Anke Van dermeersch    Hugo Coveliers   

magistraat
openbaar ministerie
onverenigbaarheid
depolitisering
minister
scheiding der machten
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1278/1 4-1278/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2009   Indiening Doc. 4-1278/1 4-1278/1 (PDF)
23/4/2009   Inoverwegingneming
23/4/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving