S. 4-1272 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Dirk Van der Maelen   Daniel Bacquelaine   Alfons Borginon   Dylan Casaer   Philippe De Coene   André Frédéric   Jan Peeters   Thierry Giet  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
beoordeling van het personeel
politie
personeelsstatuut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1272/1 4-1272/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 3/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
3/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd