S. 4-1271 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit
Greet Van Gool   Patrick Lansens  

stemrecht
verkiezing
faciliteiten voor gehandicapten
stembureau
lichamelijk gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1271/1 4-1271/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 3/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
3/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving