S. 4-1263 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine
Nahima Lanjri    Marleen Temmerman    Anne Delvaux    Sabine de Bethune    Marc Elsen   

buitenlandse staatsburger
arbeidsmarkt
eerbiediging van het privť-leven
migrerende werknemer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
bestrijding van discriminatie
sociaal-economische omstandigheden
marktonderzoek
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1263/1 4-1263/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/3/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2009   Indiening Doc. 4-1263/1 4-1263/1 (PDF)
2/4/2009   Inoverwegingneming
2/4/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd