S. 4-1257 Dossierfiche K. 52-1887

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering H. Van Rompuy I  

overheidssteun
kredietbrief
delegatie van bevoegdheid
financiŽle interventie
bankdeposito
spaartegoed
administratief toezicht
kredietinstelling
schuldvordering
kredietgarantie
economische recessie
monetaire crisis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1887/1 Wetsontwerp 17/3/2009
K. 52-1887/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1257/1 4-1257/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2009
4-1257/2 4-1257/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2009
4-1257/3 4-1257/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 2/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/3/2009   Indiening Doc. K. 52-1887/1
18/3/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 102-103
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-18/o0)
Integraal verslag nr. 91, p. 16
Doc. K. 52-1887/2
26/3/2009   Aanneming zonder amendering
26/3/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/13 4-82/13 (PDF)
26/3/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/13 4-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1257/1 4-1257/1 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-2/o0) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
Doc. 4-1257/3 4-1257/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2009   Verzending naar commissie
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
31/3/2009   Aanneming zonder amendering
31/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1257/2 4-1257/2 (PDF)
2/4/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
21/4/2009   Bekendmaking (32106-32107)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 5 1/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/3/2009 20 4/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2009 21/4/2009 , blz 32106-32107

Kruispuntbank van de wetgeving