S. 4-1256 Dossierfiche K. 52-1851

Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan
Regering H. Van Rompuy I  

Garantiefonds voor financiŽle diensten
overheidslening
bankdeposito
spaartegoed
lening
IJsland
minister
kredietinstelling
Luxemburg
bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1851/1 Wetsontwerp 3/3/2009
K. 52-1851/2 Amendement 18/3/2009
K. 52-1851/3 Verslag namens de commissie 23/3/2009
K. 52-1851/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1256/1 4-1256/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2009
4-1256/2 4-1256/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2009
4-1256/3 4-1256/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 2/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/3/2009   Indiening Doc. K. 52-1851/1
23/3/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1851/3
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 101-102
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 91, p. 15-16
Doc. K. 52-1851/4
26/3/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1256/1 4-1256/1 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
Doc. 4-1256/3 4-1256/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2009   Verzending naar commissie
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
31/3/2009   Aanneming zonder amendering
31/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1256/2 4-1256/2 (PDF)
2/4/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/2009   Bekendmaking (32744)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 15 27/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/3/2009 60 11/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2009 24/4/2009 , blz 32744

Kruispuntbank van de wetgeving