S. 4-1255 Dossierfiche K. 52-1239

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft
Katharina Schryvers   Els De Rammelaere   Raf Terwingen  

huwelijk
burgerlijk recht
gemeente

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1239/1 Wetsvoorstel 11/6/2008
K. 52-1239/2 Amendementen 11/2/2009
K. 52-1239/3 Erratum 25/2/2009
K. 52-1239/4 Verslag namens de commissie 12/3/2009
K. 52-1239/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2009
K. 52-1239/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1255/1 4-1255/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 27/4/2009
4-1255/2 4-1255/2 (PDF) Amendementen 5/5/2009
4-1255/3 4-1255/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2009
4-1255/4 4-1255/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/5/2009
4-1255/5 4-1255/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 28/5/2009
K. 52-1239/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 29/5/2009
K. 52-1239/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/6/2008   Indiening Doc. K. 52-1239/1
12/6/2008   Inoverwegingneming
12/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1239/4
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 85-87
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o1)
Integraal verslag nr. 91, p. 14
Doc. K. 52-1239/6
26/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1255/1 4-1255/1 (PDF)
27/4/2009   Verzending naar commissie: Justitie
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Doc. 4-1255/5 4-1255/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/4/2009   Verzending naar commissie
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
5/5/2009   Bespreking
5/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
5/5/2009   Aanneming na amendering
5/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1255/3 4-1255/3 (PDF)
5/5/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1255/4 4-1255/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-1239/7
10/6/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 54-55
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o1)
Integraal verslag nr. 106, p. 71
Doc. K. 52-1239/8
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
2/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2009   Bekendmaking (56385)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/5/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 15 27/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2009 60 26/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2009 24/8/2009 , blz 56385

Kruispuntbank van de wetgeving