S. 4-1253 Dossierfiche K. 52-1799

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
Regering H. Van Rompuy I  

strafrecht
telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
stemming bij volmacht
Rijksregister van de natuurlijke personen
stemrecht
OVSE
strafsanctie
verkiezing
tenuitvoerlegging van het vonnis
politieke partijen
kiesrecht
provincie Waals-Brabant
kandidaat
landelijke verkiezing
kiezerscorps
stemming
beroepsopleiding
vrijwilligerswerk
stembiljet
toepassing van informatica
ontzetting uit de rechten
elektronische handtekening
computerprogramma
plaatsvervanger
stembureau
elektronisch document
datatransmissie
waarnemer
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1799/1 Wetsontwerp 5/2/2009
K. 52-1799/2 Erratum 3/3/2009
K. 52-1799/3 Amendementen 4/3/2009
K. 52-1799/4 Amendementen 12/3/2009
K. 52-1799/6 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2009
K. 52-1799/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/3/2009
K. 52-1799/8 Verslag namens de commissie 26/3/2009
K. 52-1799/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1253/1 4-1253/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/2009
4-1253/3 4-1253/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2009
4-1253/2 4-1253/2 (PDF) Amendementen 1/4/2009
4-1253/4 4-1253/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1799/1
19/2/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 83, p. 73
16/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1798/4
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 70-85
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-16/o3)
Integraal verslag nr. 91, p. 13
Doc. K. 52-1799/9
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
24/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt,
minister van Binnenlandse Zaken
24/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending Doc. 4-1253/1 4-1253/1 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-7/o2) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
Doc. 4-1253/4 4-1253/4 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/3/2009   Aanneming zonder amendering
31/3/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1253/3 4-1253/3 (PDF)
2/4/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2009   Bekendmaking (30493-30506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2009 15/4/2009 , blz 30493-30506

Kruispuntbank van de wetgeving