S. 4-1249 Dossierfiche K. 52-1814

Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector
Regering H. Van Rompuy I  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
rechtsmiddel
postdienst
regularisatie van de markt
telecommunicatie
Raad voor de Mededinging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1814/1 Wetsontwerp 16/2/2009
K. 52-1814/2 Amendement 4/3/2009
K. 52-1814/3 Verslag namens de commissie 12/3/2009
K. 52-1814/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2009
K. 52-1814/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1249/1 4-1249/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/2009
4-1249/2 4-1249/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/2009
4-1249/3 4-1249/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1814/1
13/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1813/3
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 57-64
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o12)
Integraal verslag nr. 91, p. 9
Doc. K. 52-1814/5
26/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending Doc. 4-1249/1 4-1249/1 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/5/2009   Inschrijving op agenda
7/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-76 Hand. 4-76 (PDF)
7/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-76 Hand. 4-76 (PDF)
7/5/2009   Inschrijving op agenda
stemmingen uitgesteld
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o4) Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
Doc. 4-1249/3 4-1249/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2009   Verzending naar commissie
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Josť Daras
6/5/2009   Bespreking
6/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
6/5/2009   Aanneming zonder amendering
6/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1249/2 4-1249/2 (PDF)
14/5/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
31/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/2009   Bekendmaking (47845-47847)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/5/2009, 14/5/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2009 10/7/2009 , blz 47845-47847

Kruispuntbank van de wetgeving