S. 4-1248 Dossierfiche K. 52-1813

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
Regering H. Van Rompuy I  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
regularisatie van de markt
rechtsmiddel
hogere rechtspraak
universele dienst
telecommunicatie
telecommunicatieregelgeving
radiocommunicatie
telecommunicatiemateriaal
nationale uitvoeringsmaatregel
administratieve sanctie
vertrouwelijkheid
fabrieksgeheim
provider
digitale kloof
commercialisering
kwaliteitsmerk
bescherming van de consument
concurrentie
Raad voor de Mededinging
interconnectie van systemen
mobiele telefoon
machtspositie
vrij verrichten van diensten
eerste hulp
gedragscode
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1813/1 Wetsontwerp 13/2/2009
K. 52-1813/2 Amendementen 4/3/2009
K. 52-1813/3 Verslag namens de commissie 13/3/2009
K. 52-1813/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2009
K. 52-1813/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1248/1 4-1248/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1813/1
13/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1813/3
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 57-64 + nr. 91, p. 7-8
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o12)
Integraal verslag nr. 91, p. 8-9
Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
Doc. K. 52-1813/5
26/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/4/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1248/1 4-1248/1 (PDF)
28/4/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/2009   Bekendmaking (39917-39924)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 15 27/4/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/3/2009 0 27/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/2009 4/6/2009 , blz 39917-39924

Kruispuntbank van de wetgeving