S. 4-1243 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat de verlaging van het normale btw-tarief betreft van 21 naar 19 %
Anke Van dermeersch    Freddy Van Gaever   

BTW-tarief
economische recessie
verbruik
koopkracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1243/1 4-1243/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2009   Indiening Doc. 4-1243/1 4-1243/1 (PDF)
26/3/2009   Inoverwegingneming
26/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving