S. 4-1235 Dossierfiche K. 52-1662

Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
Regering Y. Leterme I  

particuliere verzekering
chronische ziekte
Financial Services and Markets Authority
ziekteverzekering
verzekeringsovereenkomst
gehandicapte
verzekeringsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1662/1 Wetsontwerp 11/12/2008
K. 52-1662/2 Amendementen 3/2/2009
K. 52-1662/3 Amendementen 17/2/2009
K. 52-1662/4 Verslag namens de commissie 27/2/2009
K. 52-1662/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2009
K. 52-1662/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/2009
4-1235/1 4-1235/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2009
4-1235/2 4-1235/2 (PDF) Amendementen 31/3/2009
4-1235/3 4-1235/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/2009
4-1235/4 4-1235/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2008   Indiening Doc. K. 52-1662/1
27/2/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1662/4
12/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 77-101 + p. 107-111
12/3/2009   Stemming: quorum niet bereikt
Integraal verslag nr. 86, p. 111-112
18/3/2009   Stemming: quorum niet bereikt
Integraal verslag nr. 87, p. 1-7
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+72/-25/o9)
Integraal verslag nr. 88, p. 1-2
Doc. K. 52-1662/6
19/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1)
mondelinge evocatie (art. 63 Reglement)
Doc. 4-1235/1 4-1235/1 (PDF)
26/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/4/2009   Inschrijving op agenda
7/5/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1235/2 4-1235/2 (PDF)
7/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-76 Hand. 4-76 (PDF)
7/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-76 Hand. 4-76 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-22/o1) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Doc. 4-1235/4 4-1235/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2009   Verzending naar commissie
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
31/3/2009   Bespreking
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Bespreking
28/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-3/o0)
28/4/2009   Aanneming zonder amendering
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1235/3 4-1235/3 (PDF)
28/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/7/2009   Bekendmaking (47120-47123)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/3/2009, 19/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/5/2009, 28/5/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2009, 28/4/2009, 6/5/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/3/2009 15 20/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1)
mondelinge evocatie (art. 63 Reglement)
Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2009 60 10/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2009 8/7/2009 , blz 47120-47123

Kruispuntbank van de wetgeving