S. 4-1234 Dossierfiche K. 52-2004

Activiteitenverslag 2007-2008 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1234/1 4-1234/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissies (Senaat en Kamer) 3/6/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2009   Indiening
4/3/2009   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
4/3/2009   Verzending naar commissie
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Van Hecke, Christiane Vienne
4/3/2009   Bespreking
1/4/2009   Inschrijving op agenda
1/4/2009   Aanneming van de vaststellingen en de aanbevelingen
De vaststellingen en de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen
1/4/2009   Verslag Doc. 4-1234/1 4-1234/1 (PDF)
1/4/2009   Einde behandeling
4/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 4/3/2009

Kruispuntbank van de wetgeving