S. 4-1222 Dossierfiche                  

Het beleid inzake armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

sociale uitkering
Europese culturele manifestatie
armoede
dakloze
digitale kloof
regeringsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
actieprogramma
huisvesting
gereduceerde prijs
OMNIO
chronische ziekte
laag loon
OCMW
energiedistributie
gezondheidsverzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1222/1 4-1222/1 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2009   Indiening Doc. 4-1222/1 4-1222/1 (PDF)
10/3/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
10/3/2009   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Dťlizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding
10/3/2009   Verslag Doc. 4-1222/1 4-1222/1 (PDF)
10/3/2009   Einde behandeling
10/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/3/2009

Kruispuntbank van de wetgeving